M1-M6+ Kurs Anleggsmaskiner / Masseforflytningsmaskiner

Kurspakker Teorikurs for masseforflytningsmaskiner M1-M6
Sted Vestre strømkai 9, Bergen. Andre stedere etter avtale.
Pris kr 4750,-
Varighet 32 timer
Praktisk bruk Praksis bruk modul 3.1 med godkjent instuktør
Sted Etter avtale
Pris Kr 3500,-
Varighet 8 Timer
Mengdetrening Mengdetrening 32 timer med opplæringsvirksomhet eller 32 timer med bedriftsopplæring.
Sted Etter avtake
Pris Pris etter avtale/erfaring
Varighet 32 Timer
Oppkjøring Oppkjøring med aktuell maskintype
Sted Etter avtale
Pris Kr 975,-
Varighet 2 timer

Masseforflyttningsmaskin opplæringen inneholder en teoridel og en praksisdel. Praksisdelen gjennomføres med instruktør og fadder-opplæring eller kun med instruktør.

Våre Masseforflyttnings-/anleggkurs i Bergen blir holdt i våres lokaler i Vestre Strømkai 9, vis a vis Bystasjonen.
Vi holder gjerne kurs internt i din bedrift, ta kontakt med oss om du ønsker et tilbud.

Kurset dekker den teoretiske delen for følgende:

 • M1 Doserkurs
 • M2 Gravemaskinkurs
 • M3 Veihøvelkurs
 • M4 Hjullasterkurs
 • M5 Traktorgraverkurs
 • M6 Dumperkurs
 • M20 Andre maskiner

Hva kreves for å få masseforflyttnings-/anleggmaskin bevis?

Først må kandidaten gjennomføre et teorikurs gjennom opplæringsvirksomhet.

For praksis gjelder:

 • Enten 32 timer praktisk opplæring med bedriftsintern/fadderopplæring.
 • Eller 32 timer praktisk opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet.

Etter 32 undervisningstimer med godkjent fadder eller 32 timer opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet må instruktør fra opplæringsvirksomhet gjennomføre oppkjøring med kandidaten.

Innhold teorikurs for masseforflytningsmaskiner:

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmilijø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø, miljøvern
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • Farlig gods
 • Krav til maskinfører
 • Maskintyper, brukerområder og betjening
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Geoteknikk og stabilitet
 • Sikkerhet og ulykker

I tillegg kommer praktisk trening for å få masseforflyttnings-/anleggmaskin:

 • 8 timer praktisk bruk mod 3.1 med godkjent instruktør.
 • 32 timer praktisk mengde trening med opplæringsvirksomhet eller 32 timer i bedriftsopplæring med godkjent fadder.

Pris fra 3500,-

Etter endt opplæring må det gjennomføres oppkjøring i klassen pris fra 1200,-.

Våre kurs er også lagt opp for de som har lese- og skrivevansker.

Pris på teoridelen til maskinførerbeviset er kr. 4750,- i Bergen og kr 5750,- i Hordaland.

Pris på oppkjøring kr.1500,- (Bergen) og 1200,- i Hordaland (Det kan komme tillegg på Km)

Vi kan også være behjelpelig med praksis. Pris på forespørsel.

KursstedKurstidspunktKursdagerVarighetPåmelding
Bergen 14-16 januar 2021Dagtid 3 dager Meld meg på
Bergen 11-13 februar 2021Dagtid 3 dager Meld meg på
Bergen 11-13. mars 2021Dagtid 3 dager Meld meg på
Andre Steder/tiderKontakt oss på tlf 55 32 32 94Helg-uke- og kveldskurs3 dagerMeld meg på