Arbeid på vei

Kurskalender

Arbeid på vei kurs 1
12 mar
Sted: Spelhuagen 15
Varighet: 7 timer
Kursdager: 1
Pris fra: 2500 Kr
Arbeid på vei kurs 1
19 mar
Sted: Spelhuagen 15
Varighet: 7 timer
Kursdager: 1
Pris fra: 2500 Kr

Info

Vi holder helg – uke og kveldskurs.

Alle som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Hvilket kurs skal jeg velge?

Kurs 1 – For alle som arbeider på eller ved vei

Formål med opplæringen:
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe:
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

Kurs 2 – Ansvarshavende

Dette lærer du på kurset. Kurset tar for seg alt man må kunne for å ha hovedansvaret for arbeidsvarslingen, inkludert alt som dekkes i «Kurs 1 – Arbeid på vei». Deltakerne lærer riktig varsling og sikring og gjøres kjent med lover og regler som er relevante i rollen som ansvarshavende. Når du har tatt kurset, skal du -kunne utarbeide og kontrollere arbeidsvarslingsplaner. -kjenne til ulike typer sikring. -kjenne skiltmyndighetenes krav. -kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok N301.

Kurset krever medbrakt pc-data.

Kurs 3 – Manuell trafikkdirigering med praksis

Formål med opplæringen:
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Målgruppe:
Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Det kreves gjennomgått kurs 1 eller kurs 2 med bestått prøve, samt gyldig førerkort i klasse B.

Kandidaten skal beherske norsk muntlig

Priser

Kurs 1 fra kr 2500,-

Kurs 2 fra kr 4700,-

Kurs 3 fra kr 2900,-

Bevis pr deltaker a kr 475,- kommer i tillegg pr elev.

Undervisningen er tilpasset de som har lese- og skrivevansker. De fleste kursene våre går nå på data.

Det vil bli utstedt kompetanseattest ved gjennomførte kurs.
Varighet på sertifiseringen er 5 år.

NB: For å få utsendt kompetansebevis på Arbeidsvarslingkurs 3 må man ha gjennomført Arbeidsvarslingkurs 1 eller 2.
For å kunne ta Arbeidsvarslingkurs 3 må man ha fylt 18 år og ha førerkort klasse B.

Mail: kurs@maskinkurs.no 

 

Vi arrangerer gjerne bedriftsintern opplæring.