Kurs i Arbeidsvarsling / Skilting vei kurs

arbeid på vei kurs 1-2 og 3

Vi holder helg – uke og kveldskurs.

Alle som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Vi tilbyr også nettbasert kurs! Ta kontakt

Hvilket kurs skal jeg velge?

Kurs 1 – For alle som arbeider på eller ved vei.

Formål med opplæringen:
Gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas. De skal videre ha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang.

Målgruppe:
Ansatte hos entreprenører og andre arbeidsgivere med arbeidsoppgaver som jevnlig medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.
De som har bestått kurs 1 kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder. Det forutsettes da at arbeidsgiver har en ansvarshavende med kurs type 2.

 

 

Kurs 2 – Ansvarshavende.

Dette lærer du på kurset. Kurset tar for seg alt man må kunne for å ha hovedansvaret for arbeidsvarslingen, inkludert alt som dekkes i «Kurs 1 – Arbeid på vei». Deltakerne lærer riktig varsling og sikring og gjøres kjent med lover og regler som er relevante i rollen som ansvarshavende. Når du har tatt kurset, skal du -kunne utarbeide og kontrollere arbeidsvarslingsplaner. -kjenne til ulike typer sikring. -kjenne skiltmyndighetenes krav. -kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok N301.

Kurset krever medbrakt pc-data.

 

 

Kurs 3 – Manuell trafikkdirigering med praksis.

Formål med opplæringen:
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger. Deltakerne skal etter gjennomgått kurs ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, de faremomenter som en trafikkdirigent utsettes for, og hvordan vedkommende best skal beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

Målgruppe:
Målgruppen for kurs 3 er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- eller fylkesveg.

Det kreves gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Krav om førerkort i klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebevis skal da ikke utstedes før kandidaten har slikt førerkort.

Kandidaten skal beherske norsk muntlig

 

Priser:

Kurs 1 kr. 1.999,- (Bergen) og kr 2500,- i Hordaland, Engelsk kurs 2500,-  (for kurs med tolk gjelder egne priser)

Kurs 2 kr. 4500,- (Bergen) og 5000,- i Hordaland

Kurs 3 kr. 1.999,- (Bergen) og 2500,- i Hordaland

Bevis pr deltaker a kr 475,- kommer i tillegg pr elev.

Undervisningen er tilpasset de som har lese- og skrivevansker. De fleste kursene våre går nå på data.

Det vil bli utstedt kompetanseattest ved gjennomførte kurs.

Varighet på sertifiseringen er 5 år.

NB:

For å få utsendt kompetansebevis på Arbeidsvarslingkurs 3 må man ha gjennomført Arbeidsvarslingkurs 1 eller 2.

For å kunne ta Arbeidsvarslingkurs 3 må man ha fylt 18 år og ha førerkort klasse B.

Mail: kurs@maskinkurs.no 

Vi arrangerer gjerne bedriftsintern opplæring.

KursstedKurstidspunktKursdagerVarighetPåmelding
Bergen kurs 1 5.oktoberdagtid 7 timer Meld meg på
Bergen kurs 112.oktoberDagtid 7 timer Meld meg på
Bergen kurs 119.oktoberDagtid7 timer Meld meg på"
Bergen kurs 36.oktoberDagtid 6 timer Meld meg på
Bergen kurs 3 13.oktoberDagtid 6 timer Meld meg på
Bergen kurs 3 20.oktoberDagtid6 timer Meld meg på