Om Maskinkurs

Maskinkurs AS startet opp i 2001 med kurssenter i Bergen. Kursene i Bergen avholdes vis a vis Bystasjonen, Vestre Strømkai 9.

Vi er en av Norges ledende opplæringsvirksomheter innen sertifisert sikkerhetsopplæring. Vi har kontinuerlig vurdering av faginnholdet i henhold til lover og myndighetenes bestemmelser.

Våre instruktører har solid yrkesfaglig bakgrunn.

Maskinkurs AS kurser personell som skal bruke arbeidsutstyr definert i Arbeidsmiljøloven. Vi gir kompetansegivende kurs innen arbeidsutstyr, arbeidsvarsling og HMS. Vi er også faglig med å være en problemløser for industriens behov.

Maskinkurs AS er en sertifisert opplæringsbedrift. Vi oppfyller de normative bransjekrav og utsteder dokumentasjon ved alle våre kurs. Elevene har ikke lov å være borte mer enn 10% fra vår skriftelig og/eller muntlig undervisning.

Vi ønsker et nært samarbeid med partene i arbeidslivet.

Vi arrangerer kurs over hele landet.

Våre ansatte:

Dane Kristoffersen
Instruktør/Daglig Leder
Tlf: 450 44 433
Mail: kristoffersen@maskinkurs.no

Fagområder:
Arbeid på veg, personløfter, masseforflyttningmaskiner, truck, kran, stropp/anhuker, varmtarbeid, håndverktøy og sikkerhet og ansvar

Marie Ruud Skogedal
Kontorfullmektig
Tlf: 55 32 32 94
Mail: kurs@maskinkurs.no

Espen Wie
Instruktør/Ansvarlig arbeidsvarslingsplaner
Tlf: 934 90 220
Mail: espen@maskinkurs.no

Fagområder:
Arbeid på veg, arbeidsvarslingsplaner, personløfter, sikkerhet og ansvar og masseforflyttningmaskiner

Ove Rasmussen
Instruktør
Tlf: 940 32 664
Mail: ove@maskinkurs.no

Fagområder:
Stillas, Truck, Personløfter, sikkerhet og ansvar, kran og stropp/anhuker