i holder helg – uke og kveldskurs og Nettbasert kurs etter ønske.

De fleste fallulykker skjer som følge av feil bruk av utstyr eller manglende opplæring. Derfor er fallsikringskurs pålagt for alle som jobber i høyden og mer enn to meter over bakken.

Vårt kurs i fallsikring inneholder følgende tema:

DEL 1 TEORI:
  • Gjennomgang av relevante lover, regler og forskrifter for deg som jobber i høyden
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Gjennomgang av utstyr som seletøy, liner og fallblokker og hvordan disse fungerer i praksis
  • Beregning av fallhøyde og fallfaktor
  • Oppbevaring av utstyr og krav til årlig kontroll av utstyret
  • Tiltak for å minske risikoen for fall og hva som kan gjøres for å minimere skade ved et fall
  • Redningsplan og redningsutstyr
DEL 2 PRAKSIS:

På praksisdelen av kurset går vi gjennom riktig bruk av seler, nedfiring og enkel redning og evakuering.

DEL 3 TEORIPRØVE:

For å kunne utstede bevis må det gjennomføres en teoriprøve. Selve prøven tar 2 timer.

Mail: kurs@maskinkurs.no

Kurskalender

Vis kalender

Dra tabellen til siden for å se mer

KURSSTEDKURSTIDSPUNKTKURSDAGERVARIGHETPÅMELDING

Dra tabellen til siden for å se mer

Priser

Pris for gjennomføring av kurs, del 1 og 2 kr.3.000.- (lunsj inkludert)

Pris for gjennomføring og utstedelse av bevis kr.475.-

Bøker a kr 350,- kommer i tillegg.

Kurset har en tidsramme på 8 timer og er fordelt på to dager. Dette er inkludert tid til teoriprøve.

Kontakt oss gjerne på for mer informasjon. Vi har kurs på dagtid, ettermiddag og i helg. Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs. Vi tilbyr også nettbasert kurs! Ta kontakt