Håndverktøy

Eksempel på type verktøy: motorsag, vinkelsliper, boltpistoler osv som er farlig ved bruk i henhold til forskrift i bruk av arbeidsutstyr.