Håndverktøy

Eksempel på type verktøy: motorsag, vinkelsliper, boltpistoler osv (ca 48 forskjellige typer maskiner) som er farlig ved bruk i henhold til forskrift i bruk av arbeidsutstyr.

vi kurser i henhold til krav i dokumentert opplæring på verktøy som er i kategorien farlig ved bruk. kurseene kan ha forskjellige krav til antall timer.

Ta kontakt på telefon 55323294 for nærmere info og kursløsninger til deg eller din bedrift.