Kurs i fallsikring

De fleste fallulykker skjer som følge av feil bruk av utstyr eller manglende opplæring. Derfor er fallsikringskurs pålagt for alle som jobber i høyden og mer enn to meter over bakken.

Vårt kurs i fallsikring inneholder følgende tema:

Del 1 teori:
  • Gjennomgang av relevante lover, regler og forskrifter for deg som jobber i høyden
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Gjennomgang av utstyr som seletøy, liner og fallblokker og hvordan disse fungerer i praksis
  • Beregning av fallhøyde og fallfaktor
  • Oppbevaring av utstyr og krav til årlig kontroll av utstyret
  • Tiltak for å minske risikoen for fall og hva som kan gjøres for å minimere skade ved et fall
  • Redningsplan og redningsutstyr
Del 2 praksis:

På praksisdelen av kurset går vi gjennom riktig bruk av seler, nedfiring og enkel redning og evakuering.

Del 3 teoriprøve:

For å kunne utstede bevis må det gjennomføres en teoriprøve. Selve prøven tar 2 timer.

 

Praktiske opplysninger:

Pris for gjennomføring av kurs, del 1 og 2 kr.3.000.-

Pris for gjennomføring og utstedelse av bevis kr.475.-

Bøker a kr 475,- kommer i tillegg.

Kurset har en tidsramme på 8 timer og er fordelt på to dager. Dette er inkludert tid til teoriprøve.

Kontakt oss gjerne på for mer informasjon. Vi har kurs på dagtid, ettermiddag og i helg. Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs. Vi tilbyr også nettbasert kurs! Ta kontakt