Stropp, signalgiving og anhuking G11

Undersøkelser viser at ansatte både i anleggs- og transportbransjen ofte kommer bort i bruk av stropp-/signalgiving. I oljebransjen er det krav til dokumentert sertifisert opplæring på klasse G11. Myndighetene stiller krav til at den som utfører arbeidet har opplæring innenfor dette feltet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser i brukerforskriften.

Opplæringen inneholder en teoridelen og en praksisdel.

Krav til obligatoriske timer:

Modul 1: Teoridel
Modul 2: Teoridel
Modul 3: Praksis med instruktør
Modul 4: Praksis med instruktør (fadder)
Oppkjøring/test

Vi holder helg- og ukeskurs.

Mer informasjon

Kurset tar for seg

  • Praktisk bruk, kontroll og kursing av stropp/redskap
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av løfteinnretninger
  • Signal og tegn
  • Forskrifter: – Best nr.703.
  • Anhuking

Kurset har en varighet på 24 undervisningstimer á 45 min, hvorav:

  • 16 timer teori om løfteredskap
  • 8 timer om sikkerhet, ansvar og kontroll

Mail: kurs@maskinkurs.no

Kurskalender

Vis kalender

Dra tabellen til siden for å se mer

KURSSTEDKURSTIDSPUNKTKURSDAGERVARIGHETPÅMELDING
Bergen31 August-1 September 2023Dagtid2 dager teoriMeld på
Bergen14-15 September 2023Dagtid2 dager teoriMeld på
Bergen05-06 Oktober 2023Dagtid2 dager teoriMeld på

Dra tabellen til siden for å se mer

Priser

(Dette kurset kommer også inn under de ulike krankursene.)

Undervisningen er tilpasset de som har lese- og skrivevansker.

Kurspris eksl. modul 1.1 kr 3950,- (lunsj inkludert)

Kurspris inkl. modul 1.1 kr. 4950,- (lunsj inkludert)

Bøker a 350,- kommer i tillegg.

Kompetansebevis 475,-

Hvis du ikke allerede har Kurs i sikkerhet, ansvar og kontroll modul 1.1, er det et krav at du tar dette.

Kursene blir avholdt i våre lokaler i Spelhaugen 15, i fyllingsdalen.