Stropp, signalgiving og anhuking G11

Undersøkelser viser at ansatte både i anleggs- og transportbransjen ofte kommer bort i bruk av stropp-/signalgiving. I oljebransjen er det krav til dokumentert sertifisert opplæring på klasse G11. Myndighetene stiller krav til at den som utfører arbeidet har opplæring innenfor dette feltet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser i brukerforskriften.

Opplæringen inneholder en teoridelen og en praksisdel.

Krav til obligatoriske timer:

Modul 1: Teoridel
Modul 2: Teoridel
Modul 3: Praksis med instruktør
Modul 4: Praksis med instruktør (fadder)
Oppkjøring/test

Vi holder helg- og ukeskurs.

Vi tilbyr også nettbasert kurs!

Mer informasjon

Kurset tar for seg

  • Praktisk bruk, kontroll og kursing av stropp/redskap
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av løfteinnretninger
  • Signal og tegn
  • Forskrifter: – Best nr.703.
  • Anhuking

Kurset har en varighet på 24 undervisningstimer á 45 min, hvorav:

  • 16 timer teori om løfteredskap
  • 8 timer om sikkerhet, ansvar og kontroll

Mail: kurs@maskinkurs.no

Kurskalender

Vis kalender
KURSSTEDKURSTIDSPUNKTKURSDAGERVARIGHETPÅMELDING
AnnetTa kontaktHelg- eller uke dagtid-Meld på
Bergen21-23.oktober 2021Dagtid-Meld på
Bergen04-05.november 2021Dagtid-Meld på
Bergen18-20.november 2021Dagtid-Meld på

Priser

(Dette kurset kommer også inn under de ulike krankursene.)

Undervisningen er tilpasset de som har lese- og skrivevansker.

Kurspris eksl. modul 1.1 kr 3950,-.

Kurspris inkl. modul 1.1 kr. 4950,-.

Bøker a 350,- kommer i tillegg.

Hvis du ikke allerede har Kurs i sikkerhet, ansvar og kontroll modul 1.1, er det et krav at du tar dette.

Kursene blir avholdt i våre lokaler i Vestre Strømkai 9, vis a vis Bystasjonen.