Ved varmtarbeid er det viktig at nødvendige sikkerhetsinstrukser følges. Alle som driver med varmtarbeid på arbeidsplassen skal derfor ha sertifisert sikkerhetsopplæring som er et krav fra arbeidstilsynet og forsikringsselskap i Norge.

Ved varmtarbeid mener vi for eksempel sveising, lodding, sliping, skjæring og lignende arbeider som skaper gnist og ild.

Det er kun minutter som skiller et lite branntilløp fra en stor brannkatastrofe.

Du blir en arbeidstaker med evne til rasjonelle handlinger for å begrense skadeomfanget i en brannsituasjon ved å tilegne deg:

  • kunnskaper
  • ferdigheter og
  • holdninger som vil påvirke hvordan det varme arbeidet gjennomføres.

Vi holder helg– og ukeskurs og Nettbasert kurs etter ønske.

Mail: kurs@maskinkurs.no

 

Hvordan oppnå sertifikat for sikkert varmtarbeid:

Kurset er delt inn i 2 deler:

  • Teori om varmearbeid
  • Brannslukkingsøvelse

Krav til gjennomføring av brannslukkingøvelse.

Mail: kurs@maskinkurs.no

Kurskalender

Vis kalender
KURSSTEDKURSTIDSPUNKTKURSDAGERVARIGHETPÅMELDING
BergenTa kontakt1 dag8 timerMeld på
AnnetTa kontakt1 dag8 timerMeld på

Priser

Grunnkurs:        Pris:   kr. 1999,-. 

Brannslukking: Pris: kr 500,-

Bøker a kr 350,- kommer i tillegg.

Grunnkurs: 7,5 timer.

Aktuelle lover:   Lov om brannfarlig vare med forskrifter og veiledninger

Vi arrangerer gjerne bedriftsintern opplæring.