Maskinfører kurs i bergen

Kurskalender

Maskinfører kurs
18 apr
Sted: Bergen
Varighet: Teori 3 dager
Kursdager: Dagtid
Pris fra: 4750 Kr
Maskinfører kurs
25 apr
Sted: Bergen
Varighet: Teori 3 dager
Kursdager: Dagtid
Pris fra: 4950 Kr
Maskinfører kurs
02 jan
Sted: Bergen
Varighet: Teori 2 dager
Kursdager: Dagtid
Pris fra: 4950 Kr

Info

Anleggsmaskiner og masseforflytningsmaskin opplæringen inneholder en teoridel og en praksisdel. Praksisdelen gjennomføres med instruktør og fadder-opplæring eller kun med instruktør.

Krav til obligatoriske timer for anleggsmaskiner:

Modul 1: Teoridel Forkunnskap modul1: Går som regel dagen før hovedkurset. Ta kontakt eller inkluder modul 1. Ved bestilling.
Modul 2: Teoridel
Modul 3: Praksis med instruktør
Modul 4: Praksis med instruktør (fadder)
Oppkjøring/test

Våre Masseforflyttnings-/anleggkurs i Bergen blir holdt i våres lokaler i Spelhaugen 15, i fyllingsdalen.
Vi holder gjerne kurs internt i din bedrift, ta kontakt med oss om du ønsker et tilbud.

Kurset dekker den teoretiske delen for følgende:

 • M1 Doserkurs
 • M2 Gravemaskin kurs
 • M3 Veihøvel kurs
 • M4 Hjullaster kurs
 • M5 Traktorgraver kurs
 • M6 Dumper kurs
 • M20 Andre maskinkurs

Priser

Pris fra 4750,- (lunsj inkludert)

 • Kompetansebevis 475,-

Etter endt opplæring må det gjennomføres oppkjøring i klassen pris fra 1500,-.

Våre kurs er også lagt opp for de som har lese- og skrivevansker.

Pris på teoridelen til maskinførerbeviset er kr. 4750,-

Pris modul 3 3500 per maskin

Bøker a kr 350,- kommer i tillegg.

Pris på oppkjøring kr.1500,- Bergen kommune.  Og i Hordaland utenfor bergen  kan det komme tillegg på Km og timer i transport på instruktør a kr 650,- pr time.

Hva kreves for å få masseforflyttnings-/anleggsmaskinfører bevis?

Først må kandidaten gjennomføre et teorikurs gjennom opplæringsvirksomhet.

For praksis gjelder:

 • Enten 32 timer praktisk opplæring med bedriftsintern/fadderopplæring.
 • Eller 32 timer praktisk opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet.

Etter 32 undervisningstimer med godkjent fadder eller 32 timer opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet må instruktør fra opplæringsvirksomhet gjennomføre oppkjøring med kandidaten.

Innhold teorikurs for masseforflytningsmaskiner:

 • Innledning
 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmilijø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø, miljøvern
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • Farlig gods
 • Krav til maskinfører
 • Maskintyper, brukerområder og betjening
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Geoteknikk og stabilitet
 • Sikkerhet og ulykker

I tillegg kommer praktisk trening for å få masseforflyttnings-/anleggmaskin:

 • 8 timer praktisk bruk mod 3.1 med godkjent instruktør.
 • 32 timer praktisk mengde trening med opplæringsvirksomhet eller 32 timer i bedriftsopplæring med godkjent fadder.