Sikker bruk av diisocyanater

Kurskalender

Info

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Kursbeviset er gyldig i 5 år etter at kurset er bestått og skal repeteres hvert 5.år.

Eksempler er:

Byggeskum
Lim
Maling
Lakk
Tetningsmasser

Priser

Pris: Kr. 1500,-
Bøker: Kr 350,-
Kompetansebevis: 475,-