Sikkerhet, ansvar og kontroll – modul 1.1

Kurskalender

Priser

Pris kr. 2500,- (lunsj inkludert)

Bøker a kr 350,- kommer i tillegg.

Kompetansebevis 475,-

Vi arrangerer gjerne bedriftsintern opplæring.