Stropp, signalgiving og anhuking G11

Kurskalender

Info

Undersøkelser viser at ansatte både i anleggs- og transportbransjen ofte kommer bort i bruk av stropp-/signalgiving. I oljebransjen er det krav til dokumentert sertifisert opplæring på klasse G11. Myndighetene stiller krav til at den som utfører arbeidet har opplæring innenfor dette feltet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser i brukerforskriften.

Opplæringen inneholder en teoridelen og en praksisdel.

Krav til obligatoriske timer:

Modul 1: Teoridel Forkunnskap modul1: Går som regel dagen før hovedkurset. Ta kontakt eller inkluder modul 1. Ved bestilling.
Modul 2: Teoridel (dokumentert opplæring ved bruk av bare G11 kompetanse)

Vi holder helg- og ukeskurs.

Om kurset

  • Praktisk bruk, kontroll og kursing av stropp/redskap
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av løfteinnretninger
  • Signal og tegn
  • Forskrifter: – Best nr.703.
  • Anhuking

Kurset har en varighet på 24 undervisningstimer á 45 min, hvorav:

  • 16 timer teori om løfte redskap
  • 8 timer om sikkerhet, ansvar og kontroll.
  • Forkunnskap modul1: Går som regel dagen før hovedkurset. Ta kontakt eller inkluder modul 1. Ved bestilling.

Priser

(Dette kurset kommer også inn under de ulike krankursene.)

Undervisningen er tilpasset de som har lese- og skrivevansker.

Kurspris eksl. modul 1.1 kr 3950,- (lunsj inkludert)

Kurspris inkl. modul 1.1 kr. 4950,- (lunsj inkludert)

Bøker a 350,- kommer i tillegg.

Kompetansebevis 475,-

Hvis du ikke allerede har Kurs i sikkerhet, ansvar og kontroll modul 1.1, er det et krav at du tar dette.

Kursene blir avholdt i våre lokaler i Spelhaugen 15, i fyllingsdalen.