Stropp/Signalgiving anhuking G11

Vi holder helg – uke og kveldskurs.

Undersøkelser viser at ansatte både i anleggs- og transportbransjen ofte kommer bort i bruk av stropp-/signalgiving. I oljebransjen er det krav til dokumentert sertifisert opplæring på klasse G11. Myndighetene stiller krav til at den som utfører arbeidet har opplæring innenfor dette feltet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser i brukerforskriften.

Opplæring i stropp, anhuking og signalgivning inneholder en teoridelen og en praksisdel.

Mail: kurs@maskinkurs.no

Kurset tar for seg:

  • Praktisk bruk, kontroll og kursing av stropp/redskap
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av løfteinnretninger
  • Signal og tegn
  • Forskrifter: – Best nr.703.
  • Anhuking

Kurset har en varighet på 24 undervisningstimer á 45 min, hvorav:

  • 16 timer teori om løfteredskap
  • 8 timer om sikkerhet, ansvar og kontroll

Om kurset:

(Dette kurset kommer også inn under de ulike krankursene.)

Undervisningen er tilpasset de som har lese- og skrivevansker.

Kurspris eksl. modul 1.1 kr 3950,-.

Kurspris inkl. modul 1.1 kr. 4950,-.

Hvis du ikke allerede har modul 1.1, er det et krav at du tar dette.

Se også våre kurs i sikkerhet, ansvar og kontroll, modul 1.1.

Kursene blir avholdt i våre lokaler i Vestre Strømkai 9, vis a vis Bystasjonen.

KursstedKurstidspunktKursdagerVarighetPåmelding
Bergen 22. august 2019Dagtid Meld meg på
Bergen 4. september 2019Dagtid Meld meg på
Bergen 30. oktober 2019Dagtid Meld meg på
Andre StederKontakt oss på tlf 55 32 32 94Helg-uke- og kveldskursMeld meg på