Stropp/Signalgiving anhuking G11

Vi holder helg – uke og kveldskurs.

Undersøkelser viser at ansatte både i anleggs- og transportbransjen ofte kommer bort i bruk av stropp-/signalgiving. I oljebransjen er det krav til dokumentert sertifisert opplæring på klasse G11. Myndighetene stiller krav til at den som utfører arbeidet har opplæring innenfor dette feltet etter arbeidsmiljølovens bestemmelser i brukerforskriften.

Opplæring i stropp, anhuking og signalgivning inneholder en teoridelen og en praksisdel.

Vi tilbyr også nettbasert kurs! Ta kontakt

Mail: kurs@maskinkurs.no

Kurset tar for seg:

  • Praktisk bruk, kontroll og kursing av stropp/redskap
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av løfteinnretninger
  • Signal og tegn
  • Forskrifter: – Best nr.703.
  • Anhuking

Kurset har en varighet på 24 undervisningstimer á 45 min, hvorav:

  • 16 timer teori om løfteredskap
  • 8 timer om sikkerhet, ansvar og kontroll

Om kurset:

(Dette kurset kommer også inn under de ulike krankursene.)

Undervisningen er tilpasset de som har lese- og skrivevansker.

Kurspris eksl. modul 1.1 kr 3950,-.

Kurspris inkl. modul 1.1 kr. 4950,-.

Hvis du ikke allerede har modul 1.1, er det et krav at du tar dette.

Se også våre kurs i sikkerhet, ansvar og kontroll, modul 1.1.

Kursene blir avholdt i våre lokaler i Vestre Strømkai 9, vis a vis Bystasjonen.

KursstedKurstidspunktKursdagerVarighetPåmelding
Bergen 21-23.Oktober 2021Dagtid Meld meg på
Bergen 4-5.November 2021Dagtid Meld meg på
Bergen 18-20.November 2021DagtidMeld meg på
Andre StederKontakt oss på tlf 55 32 32 94Helg-uke- og kveldskursMeld meg på