Traverskranfører kurs G4

Kurskalender

Traverskran G4
18 apr
Sted: Bergen
Varighet: 8
Kursdager: 3
Pris fra: 5950 Kr

Info

Vi holder helg – uke og kveldskurs. Mail: kurs@maskinkurs.no

Maskinkurs AS kurser personell som skal bruke arbeidsutstyr definert i Arbeidsmiljøloven, herunder traverskran.

Traverskranfører opplæring inneholder en teoridelen og en praksisdel enten ved fadder-opplæring eller med sertifisert instruktør.

Krav til obligatoriske timer:

Modul 1: Teoridel. Forkunnskap modul1: Går som regel dagen før hovedkurset. Ta kontakt eller inkluder modul 1. Ved bestilling.
Modul 2: Teoridel
Modul 3: Praksis med instruktør
Modul 4: Praksis med instruktør (fadder)
Oppkjøring/test

Vi tilbyr også nettbasert kurs!

Om kurset

Kurset består av i alt 40 teoritimer hvor en undervisningstime varer i 45 min:

  • 16 timer teori om traverskran
  • 16 timer om løfteredskap
  • 7 timer om sikkerhet, ansvar og kontroll. Forkunnskap modul1: Går som regel dagen før hovedkurset. Ta kontakt eller inkluder modul 1. Ved bestilling.
  • pris teori del 5950,- inkluderer også stroppekurset.

I tillegg til teoridelen kommer:

  • 8 timer praktisk bruk mod 3.7 med godkjent instruktør.
  • 16 timer praksis hos opplæringsvirksomhetene eller
    32 timer praksis hos en fadderbedrift

 

Priser

Pris fra 1500,-

Etter endt opplæring må det gjennomføres oppkjøring i klassen pris fra 1500,-.

Pris teori del Kr. 5950,- inkluderer også  stroppekurs G11.

Modul 3 3500,-

Bøker a kr 450,- kommer i tillegg.

Kompetansebevis 475,-