Truck fører kurs i bergen

Kurskalender

Truckførerkurs
25 apr
Sted: Bergen
Varighet: 7
Kursdager: 2
Pris fra: 3750 Kr
Truckførerkurs
07 jan
Sted: Bergen
Varighet: 7
Kursdager: 2
Pris fra: 3950 Kr
Truckførerkurs
07 jan
Sted: Bergen
Varighet: 7 timer
Kursdager: 2
Pris fra: 3950 Kr

Info

Truckføreropplæring inneholder en teoridelen og en praksisdel. Praksisdelen gjennomføres med instruktør og fadder-opplæring eller kun med instruktør.

Våre truckførerkurs i Bergen blir holdt i våres lokaler i Spelhaugen 15, i Fyllingsdalen.
Vi holder gjerne kurs internt i din bedrift, ta kontakt med oss om du ønsker et tilbud.

Krav til obligatoriske timer:

Modul 1: Teoridel
Modul 2: Teoridel
Modul 3: Praksis med instruktør
Modul 4: Praksis med instruktør (fadder)
Oppkjøring/test

Teorikurset dekker den teoretiske delen av klasse T1, T2, T3 og T4.
Praksisbiten bestilles etter ønsket truck klasse.

Hva kreves for å få truckførerbevis?

Først må kandidaten gjennomføre et teorikurs gjennom opplæringsvirksomhet.

For praksis gjelder:

 • Enten 20 timer praktisk opplæring med bedriftsintern/fadderopplæring.
 • Eller 14 timer praktisk opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet. 

Etter 20 undervisningstimer med fadder eller 14 timer opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet må instruktør fra opplæringsvirksomhet gjennomføre oppkjøring med kandidaten på hver truck type.

Priser

Pris på teoridelen til truckførerbevis kr. 3950,- (lunsj inkludert)
Pris på oppkjøring kr.1500,-
Praksis modul 3 (sertifisert opplæring) Priser fra 2500,- pr truck type.
Bøker a kr 350,- kommer i tillegg.
Kompetansebevis 475,-

Se også våre andre truckførerkurs; T8 kurs for stortruck og C1-C2 kurs for teleskoptruck og kurs i sikkerhet, ansvar og kontroll modul 1.1

Våre kurs er også lagt opp for de som har lese- og skrivevansker.

Innhold kurs

Teori

 • Innledning
 • trucktyper
 • truckens konstruksjon og virkemåte
 • kontroll og ettersyn
 • stabilitet
 • godshåndtering
 • trafikk og sikkerhetsbestemmelser
 • arbeidsmiljø
 • farlig gods

Praksis

 • 6 timer praktisk bruk mod 3.2 med godkjent instruktør.
 • 14 timer praktisk mengde trening med opplæringsvirksomhet eller 20 timer med bedriftsopplæring.