Truckførerbevis (T1-T4)

Kurspakker Teorikurs for truckførerbevis opptil 10 tonn
Sted Vestre strømkai, Bergen. Andre steder etter avtale.
Pris Kr 3750,-
Varighet 22 timer
Mengdetrening 6 timer praksis bruk modul 3.2 med godkjent instruktør
Sted Vestre strømkai, Bergen eller etter avtale.
Pris Etter avtale
Varighet 14 timer/20 timer
Mengdetrening Mengdetrening 14 timer med opplæringsvirksomhet eller 20 timer med bedriftsopplæring.
Sted Sted Vestre strømkai, Bergen eller etter avtale.
Pris Pris Etter avtale
Varighet Varighet 14 timer/20 timer
Oppkjøring Ved opplæringsvirksomhet eller i bedriften
Sted Vestre strømkai, Bergen, eller etter avtale
Pris kr.1500.-
Varighet 2 timer

Truckføreropplæring inneholder en teoridelen og en praksisdel. Praksisdelen gjennomføres med instruktør og fadder-opplæring eller kun med instruktør.

Våre truckførerkurs i Bergen blir holdt i våres lokaler i Vestre Strømkai 9, vis a vis Bystasjonen.
Vi holder gjerne kurs internt i din bedrift, ta kontakt med oss om du ønsker et tilbud.

Teori Kurset dekker T1, T2, T3, T4 og T5.

Vi tilbyr også nettbasert kurs. Ta kontakt

Hva kreves for å få truckførerbevis?

Først må kandidaten gjennomføre et teorikurs gjennom opplæringsvirksomhet.

For praksis gjelder:

 • Enten 20 timer praktisk opplæring med bedriftsintern/fadderopplæring.
 • Eller 14 timer praktisk opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet. 

Etter 20 undervisningstimer med fadder eller 14 timer opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet må instruktør fra opplæringsvirksomhet gjennomføre oppkjøring med kandidaten.

Innhold teorikurs for truckførerbevis:

 • innledning
 • trucktyper
 • truckens konstruksjon og virkemåte
 • kontroll og ettersyn
 • stabilitet
 • godshåndtering
 • trafikk og sikkerhetsbestemmelser
 • arbeidsmiljø
 • farlig gods

I tillegg kommer praktisk trening for å få truckførerbevis:

 • 6 timer praktisk bruk mod 3.2 med godkjent instruktør.
 • 14 timer praktisk mengde trening med opplæringsvirksomhet eller 20 timer med bedriftsopplæring.

Våre kurs er også lagt opp for de som har lese- og skrivevansker.

Pris på teoridelen til truckførerbevis  kr. 3750,-.

Pris på oppkjøring kr.1500,-

Praksis modul 3 (sertifisert opplæring) Priser fra 2500,- pr truck type.

Se også våre andre truckførerkurs; T8 kurs for stortruck og C1-C2 kurs for teleskoptruck og kurs i sikkerhet, ansvar og kontroll modul 1.1

KursstedKurstidspunktKursdagerVarighetPåmelding
Bergen 30-01 september/oktober 2021 DagtidMeld meg på
Bergen 07-08.Oktober 2021Dagtid Meld meg på
Bergen 14-15.oktober 2021Dagtid Meld meg på
Bergen 28-29.oktober 2021Dagtid
Meld meg på