Varmtarbeider kurs i bergen

Kurskalender

Varmtarbeider kurs
15 apr
Sted: Bergen
Varighet: 8 timer
Kursdager: 1
Pris fra: 1999 Kr
Varmtarbeider kurs
29 apr
Sted: Bergen
Varighet: 8 timer
Kursdager: 1
Pris fra: 1999 Kr
Varmtarbeider kurs
06 jan
Sted: Bergen
Varighet: 8 timer
Kursdager: 1
Pris fra: 1999 Kr

Info

Ved varmtarbeid er det viktig at nødvendige sikkerhetsinstrukser følges. Alle som driver med varmtarbeid på arbeidsplassen skal derfor ha sertifisert sikkerhetsopplæring som er et krav fra arbeidstilsynet og forsikringsselskap i Norge.

Ved varmtarbeid mener vi for eksempel sveising, lodding, sliping, skjæring og lignende arbeider som skaper gnist og ild.

Det er kun minutter som skiller et lite branntilløp fra en stor brannkatastrofe.

Du blir en arbeidstaker med evne til rasjonelle handlinger for å begrense skadeomfanget i en brannsituasjon ved å tilegne deg:

  • kunnskaper
  • ferdigheter og
  • holdninger som vil påvirke hvordan det varme arbeidet gjennomføres.

Vi holder helg– og ukeskurs og Nettbasert kurs etter ønske.

Mail: kurs@maskinkurs.no

Om kurset

Kurset er delt inn i 2 deler:

  • Teori om varmearbeid
  • Brannslukkingsøvelse

Krav til gjennomføring av brannslukkingøvelse.

Priser

Grunnkurs:        Pris:   kr. 1999,- (lunsj inkludert)

Brannslukking: Pris: kr 500,-

Bøker a kr 350,- kommer i tillegg.

Kompetansebevis 475,-

Grunnkurs: 7,5 timer.

Aktuelle lover:   Lov om brannfarlig vare med forskrifter og veiledninger

Vi arrangerer gjerne bedriftsintern opplæring.