Kurs for varmtarbeider/sveising

Sertifisert sikkerhetsopplæring

Vi holder helg – uke og kveldskurs og Nettbasert kurs etter ønske.  Mail: kurs@maskinkurs.no

Ved varmtarbeid er det viktig at nødvendige sikkerhetsinstrukser følges. Alle som driver med varmtarbeid på arbeidsplassen skal derfor ha sertifisert sikkerhetsopplæring som er et krav fra arbeidstilsynet og forsikringsselskap i Norge.

Ved varmtarbeid mener vi for eksempel sveising, lodding, sliping, skjæring og lignende arbeider som skaper gnist og ild.

Det er kun minutter som skiller et lite branntilløp fra en stor brannkatastrofe.

Du blir en arbeidstaker med evne til rasjonelle handlinger for å begrense skadeomfanget i en brannsituasjon ved å tilegne deg:

  • kunnskaper
  • ferdigheter og
  • holdninger som vil påvirke hvordan det varme arbeidet gjennomføres.

Hvordan oppnå sertifikat for sikkert varmtarbeid:

Kurset er delt inn i 2 deler:

  • Teori om varmearbeid
  • Brannslukkingsøvelse

Krav til gjennomføring av brannslukkingøvelse.

Grunnkurs:        Pris:   kr. 1999,-. 

Brannslukking: Pris: kr 500,-

Grunnkurs: 7,5 timer.

Aktuelle lover:   Lov om brannfarlig vare med forskrifter og veiledninger

Vi arrangerer gjerne bedriftsintern opplæring.

KursstedKurstidspunktKursdagerVarighetPåmelding
Bergen ta kontakt 20211 dag 8 timer Meld meg på
Andre StederKontakt oss på tlf 55 32 32 941 dag8 timerMeld meg på